Bewo­nerscommissie

Wij vinden het belangrijk op de hoogte te zijn van de wensen van onze bewoners. Omdat het niet altijd mogelijk is regelmatig met iedereen afzonderlijk overleg te hebben, hebben we een bewonerscommissie in het leven geroepen. Deze commissie behartigt de belangen van de bewoners van een wooncomplex met minimaal 25 woningen. Dat betekent dat uw wensen via de bewonerscommissie bij ons terechtkomen. U heeft zo inspraak in alles wat er in en om het complex waar u woont gebeurt.

De bewonerscommissie kan bijvoorbeeld voorstellen doen voor verbeteringen aan woningen en de woonomgeving. Eén keer per jaar houdt de bewonerscommissie een vergadering. Wilt u inspraak hebben in wat er met uw complex gebeurt? Zorg dan dat u hierbij aanwezig bent, zodat u uw wensen kunt voorleggen. De bewonerscommissie neemt deze wensen mee in haar overleg met Rijnhart Wonen en de huurderorganisaties, HBOL in Leiderdorp en de Huurderij in Zoeterwoude.

Wat moet en mag een bewonerscommissie?
Een bewonerscommissie moet:

  • representatief zijn voor de bewoners van het complex;
  • minimaal 25 woningen vertegenwoordigen;
  • 1 x per jaar overleggen met een woonconsulent van Rijnhart Wonen over zaken in en om het complex, zoals de servicekostenafrekening en het planmatig onderhoud. Ook andere (beleids)zaken die voor dat complex gelden kunnen aan de orde komen;
  • 1 x per jaar voor een jaarverslag verzorgen;
  • 1 x per jaar een jaarvergadering organiseren voor alle bewoners van het complex.

 Een bewonerscommissie mag:

  • om overleg vragen met Rijnhart Wonen als dat nodig is;
  • zelf agendapunten inbrengen voor het overleg;
  • ongevraagd advies uitbrengen over complex gerelateerde zaken.

 Meer informatie over de rechten van de bewonerscommissie vindt u hier.

Actief meedenken?
Actief meedenken hoeft niet veel tijd te kosten. Wilt u zich inzetten voor uw complex? Neem dan contact op met de bewonerscommissie. Een overzicht van alle bewonerscommissies vindt u hieronder. Is er geen bewonerscommissie, dan bieden de woonconsulent en de huurdersorganisatie ondersteuning bij de oprichting van een bewonerscommissie. Voor contact met de woonconsulent stuurt u een e-mail naar info@rijnhartwonen.nl t.a.v. de woonconsulent. Wilt u hulp van de huurdersorganisatie en woont u in Leiderdorp? Stuur dan een e-mail naar bestuur@hbol.nl. Woont u in Zoeterwoude? Mail dan naar info@huurderij.nl.

Huidige bewonerscommissies

Bewonerscommissie Contactpersoon Emailadres
     
Bewonerscommisssie S.Ouwerkerkstraat de heer de Ridder raderidder@telfort.nl
Bewonerscommissie 't Vierkant (brandwacht) nog niet bekend  
Bewonerscommissie Langendijkdreef mevrouw Theil ineketheil@kpnmail.nl
Bewonerscommissie de Entree nog niet bekend  
Bewonerscommissie Noorderschans  

noorderschans@gmail.com

Bewonerscommissie Ommedijk de heer T. van der Horst ajjvdhorst@gmail.com
Bewonerscommissie Keerpunt mevrouw Dutour Geerling anitacdg@gmail.com