Huur­dersorganisa­ties

De huurdersorganisatie is net als de bewonerscommissie een vereniging die de belangen van huurders behartigt. Waar de bewonerscommissie zich richt op één complex, heeft de huurdersorganisatie een groter werkgebied van meerdere complexen bij elkaar. De huurdersorganisatie ondersteunt de bewonerscommissie.

De huurdersorganisatie is een belangrijke overlegpartner voor Rijnhart Wonen. Rijnhart Wonen en de huurdersorganisatie hebben afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De huurdersorganisatie organiseert regelmatig informatieavonden en bijeenkomsten voor de huurders.

Inspraak bij beleidszaken
Via een huurdersorganisatie heeft u als huurder inspraak bij beleidszaken, zoals het huurverhogingsbeleid, de toewijzing van woningen, onderhoud- en renovatiebeleid, eventuele verkoopplannen en servicekostenbeleid. De huurdersorganisatie is ook gesprekspartner bij de prestatieafspraken tussen de gemeente en Rijnhart Wonen. De huurdersorganisatie in Leiderdorp is ‘HBOL’ (www.hbol.nl) en in Zoeterwoude is ‘De Huurderij’ actief (www.dehuurderij.nl).

Wat moet een huurdersorganisatie?
Bij een huurdersorganisatie moet(en):

  • Het bestuur gekozen of aangewezen worden door en uit de huurders die zij vertegenwoordigt;
  • De huurders op de hoogte houden van de activiteiten van de huurdersorganisatie en de huurders worden betrokken bij de standpuntbepaling;
  • 1 x per jaar een jaarvergadering organiseren voor de huurders, waar zij haar activiteiten van het afgelopen jaar toelicht en haar plannen voor het eerstvolgende jaar vaststelt;
  • Alle huurders, waarvoor zij belangen behartigt, de gelegenheid geven om lid te worden.

 Een huurdersorganisatie heeft recht op:

  • Minimaal 1 x per jaar overleg met Rijnhart Wonen. Overeengekomen is 1x per kwartaal met de manager Wonen;
  • Het inbrengen van eigen agendapunten;
  • Het aanvragen van een overleg met Rijnhart Wonen;
  • Het uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies over beleidszaken;
  • Instemming bij een voornemen tot wijziging van de servicekosten.

Meer informatie over de rechten van de huurdersorganisatie vindt u hier.

Lid worden?
Wilt u meer weten over de huurdersorganisaties in uw woonplaats of wilt u (actief) lid worden? Kijk dan op de website van de huurdersorganisatie in uw gemeente.

Leiderdorp HBOL
Zoeterwoude De Huurderij of download hier het aanmeldformulier