Huurachterstand

Bij het tekenen van het huurcontract hebben we afgesproken dat u de huur altijd vóór de eerste van elke maand betaalt.

Als u de huur niet op tijd betaalt, ontvangt u van ons een aanmaning. Ook kan het zijn dat wij persoonlijk bij u langs komen om met u te bespreken waarom u niet op tijd heeft betaald. Samen kijken wij of u een betalingsregeling kunt treffen en of  wij u mogelijk op een andere manier hulp kunnen bieden. Bijvoorbeeld door u in contact te brengen met een budgetcoach of maatschappelijk werk. Neem daarom altijd met ons contact op als u betalingsproblemen heeft. U kunt ook online een betalingsregeling aanvragen
via Mijn Rijnhart. Als we geen contact met u krijgen en de huurachterstand blijft bestaan dan sturen wij u dossier naar de deurwaarder. De kosten hiervan zijn voor uw rekening.  Laat het niet zo ver komen en neem contact met ons op!

Ontbinding van het huurcontract
Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is contact met ons te zoeken als u de huur niet kunt betalen. Doet u dit niet of komt u uw gemaakte afspraken vervolgens niet na, dan zijn wij genoodzaakt naar de rechter de stappen voor een betaalvonnis of een vonnis voor ontbinding van het huurcontract. Het ontbinden van het huurcontract betekent dat u uw woning kwijt raakt.

Schuldhulpverlening
Heeft u schulden en wilt u graag hulp bij het oplossen van uw geldproblemen? De gemeente Leiderdorp en Zoeterwoude bieden mogelijkheden voor begeleiding bij financiële problemen. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente.

Zoeterwoude
Leiderdorp