Klachtencommissie

Heeft u uw klacht al bij het management van Rijnhart Wonen gemeld en bent u nog niet tevreden over de manier waarop uw klacht is opgelost? Dien dan uw klacht in bij de klachtencommissie.

De klachtencommissie van Rijnhart Wonen bestaat uit drie onafhankelijke leden. Een lid namens huurdersorganisatie de HBOL, een lid namens huurdersorganisatie de Huurderij en een lid namens Rijnhart Wonen. De commissie werkt volgens een reglement dat u kunt opvragen bij Rijnhart Wonen. De klachtencommissie rekent geen kosten voor het behandelen van een klacht.

Wat doet de klachtencommissie nadat u een klacht heeft ingediend?

  • De klachtencommissie laat u weten of zij uw klacht in behandeling kunnen nemen. Als dat zo is, nodigen zij u binnen 3 weken uit voor een hoorzitting.
  • U kunt dan uw klacht toelichten.
  • De klachtencommissie geeft een oordeel en daarna een advies aan de directeur-bestuurder.
  • De directeur-bestuurder neemt de beslissing over de afhandeling.
  • Binnen 4 weken na de hoorzitting ontvangt u de uitspraak.

Contact
Stuur uw klacht per post (Postbus 21, 2350 AA, Leiderdorp) of mail t.a.v. de klachtencommissie.