Last van de buren

Plezierig samenleven is een kwestie van geven en nemen. Het is aan te raden een goed contact met uw buren op te bouwen. Als je elkaar kent, is het namelijk makkelijker om elkaar aan te spreken als iemand een keer voor overlast zorgt. Bewust of onbewust. Want soms heeft iemand helemaal niet door dat hij of zij overlast geeft.

We hebben een aantal tips voor u op rij gezet om overlast voor uw buren te voorkomen.

Vooral oudere woningen en etagewoningen zijn vaak gehorig. Daarom wijzen wij u in uw huurcontract onder meer op het verplicht isoleren van uw vloer. Toch kunt u niet altijd voorkomen dat uw buren u horen. Aan sommige geluiden kun je namelijk niets veranderen, zoals het doorspoelen van een toilet. Probeert u zich in ieder geval bewust te zijn van wat anderen kunnen horen en houd hier zoveel mogelijk rekening mee.

Woonregels kunnen helpen een prettige sfeer te bewaren. We geven u graag een paar simpele verzoeken mee:

  • Lever uw bijdrage aan het schoonhouden van woningen en woonomgeving;
  • Zorg dat anderen geen last hebben van uw kinderen of van uw huisdieren;
  • Zet uw fiets, scooter of auto niet op plaatsen waardoor de doorgang wordt belemmerd of ze in de weg staan;
  • Gooi vuilnis direct weg in de daarvoor bestemde afvalcontainers;
  • Houd muziek voor uzelf. Uw buren houden misschien van hele andere muziek of zelfs van stilte;
  • Komt u laat thuis, denk dan aan de mensen die al slapen. Als uw visite weggaat, laat ze dan niet toeteren of gedag schreeuwen;
  • Bedenk u dat niet iedereen op dezelfde manier leeft. Ieder heeft zijn eigen gewoonten. U vindt het ook prettig als u in uw woning kunt doen wat u wilt. Houd daar alstublieft rekening mee.

Als u overlast ervaart van een van uw buren, kunt u het beste met hen in gesprek gaan. Het liefst direct of anders de volgende dag. Wacht niet met het voeren van het gesprek tot bij u de irritatie hoog is opgelopen. Heeft u vaker last? Maak dan eventueel eerst een afspraak. Vertel waar u last van heeft en op welke momenten. Het is natuurlijk voor de ander niet leuk om kritiek te horen. Heb daar begrip voor. Als het gesprek verandert in ruzie, stop dan met het gesprek. Met ruzie lost u niets op.

Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u Rijnhart Wonen vragen te bemiddelen. U kunt dit direct online melden via Mijn Rijnhart. Of schrijf een brief of stuur een e-mail naar info@rijnhartwonen.nl. Beschrijf uw overlastklacht en wat u er zelf al aan hebt gedaan om tot een oplossing te komen. Wij nodigen u dan samen met de overlastgever bij ons op kantoor uit voor een gesprek. Als er sprake is van ernstige overlast, bedreiging of geweld, dan zullen wij de wijkagent vragen om bij dit gesprek aanwezig te zijn.

Als burger kunt u altijd zelf een juridische procedure starten tegen een andere burger die overlast veroorzaakt. Informatie hierover kunt u bijvoorbeeld inwinnen bij de rechtswinkel. Rijnhart Wonen kan niet op eigen gezag iemand uit de woning zetten. Daar is altijd een rechter voor nodig. Daarom is het belangrijk dat u bij ernstige overlast een dagboek bijhoudt met tijden en aard van de overlast. Ook zijn getuigenverklaringen en ander bewijsmateriaal noodzakelijk. Een juridische procedure is niet bevorderlijk voor de onderlinge sfeer. Bovendien zal een rechter alleen tot ontbinding van het huurcontract overgaan als zeer ernstige overlast is bewezen. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Ga dus op tijd in gesprek.