Een nieuwe woning, en nu?

Gefeliciteerd, u heeft een nieuwe woning toegewezen gekregen! We hopen natuurlijk dat u zich snel thuis voelt. Wij helpen u daar graag bij. Voor de intrek in een nieuwe woning moet u namelijk nog wel wat zaken goed regelen.

We zetten helder voor u op een rij hoe het proces precies verloopt en wat u zelf moet regelen om snel van uw nieuwe huis te kunnen genieten.

Zodra u een woning krijgt toegewezen, brengen we het huurcontract in orde.

 • U ontvangt eerst een checklist met alle gegevens en papieren die u dient te verzamelen. Let op: u heeft meestal maar één dag om dit dossier aan te leveren. Het is dan ook verstandig om uw spullen al eerder in orde te brengen. Omdat Rijnhart Wonen zich moet houden aan bepaalde regels rondom inkomensgrenzen, voeren we een inkomenstoets uit aan de hand van een IBRI-formulier; een inkomensverklaring van de belastingdienst.
 • Zodra alle gegevens volledig en gecontroleerd zijn, maken wij met u een afspraak om het huurcontract te tekenen. Na ondertekening van uw huurcontract ontvangt u ook een huisvestingsvergunning. In de regio Holland Rijnland is namelijk een regel van kracht waarin onder meer is opgenomen dat voor woningen tot een bepaalde huurprijs een huisvestingsvergunning afgegeven moet worden.
 • U maakt zelf afspraken met de zittende huurder over een eventuele overname van zelf aangebrachte veranderingen in het huis (ZAV), stoffering (zoals bijvoorbeeld gordijnen en de vloer) en goederen.
 • Rijnhart Wonen zorgt dat de woning schoon, zonder mankementen en veilig wordt
  opgeleverd.
 • Om leegstand te voorkomen, bepaalt Rijnhart Wonen de ingangsdatum van het huurcontract.
 • Na ondertekening ontvangt u uw huurcontract digitaal. Wij raden u aan het huurcontract, de huurvoorwaarden en het Besluit kleine herstellingen goed door te lezen en te bewaren. In deze documenten staan namelijk de rechten en plichten van beide partijen omschreven.

Het huis is nu bijna van u! Voordat u de sleutel van ons krijgt, ontvangt u een e-mail met hierin:

 • Een kopie van het huurcontract.
 • De huurvoorwaarden.
 • Besluit kleine herstellingen.
 • De eerste verhuurnota en een eenmalig bedrag voor de administratiekosten. Let op: deze moet u betalen vóór de sleuteloverdracht.
 • Een machtigingsformulier, waarmee u ons toestemming geeft om de huur automatisch te incasseren.
 • Het aanmeldingsformulier voor diverse diensten en verzekeringen.

En dan is het zover: u krijgt de sleutel van uw nieuwe huis! Tijdens de oplevering loopt u met onze woonmakelaar de woning door. U ondertekent de inventarisatielijst, waarin we vastleggen welke spullen in het huis aanwezig zijn. Bij deze inventarisatielijst vindt u ook foto’s van de originele staat van de woning. Dit is van belang voor als u de woning ooit weer verlaat. De woning zal dan in en nette staat aan ons opgeleverd moeten worden. In het Besluit kleine herstellingen ziet u wat er van u als huurder verwacht wordt. Na de sleuteloverdracht en de ondertekening van het huurcontract mag u zichzelf officieel de nieuwe huurder noemen van de woning. Veel geluk!

Let op dat u zich binnen vijf dagen na de ingang van de huurovereenkomst inschrijft in het bevolkingsregister van de gemeente. Hiervoor bent u namelijk zelf verantwoordelijk en dit bent u wettelijk verplicht. Daarbij heeft u ook een legitimatiebewijs en een kopie van uw getekende huurovereenkomst nodig.

Voor het gebruik van gas, water en elektra moet u zich aanmelden bij de desbetreffende nutsbedrijven. Het is verstandig om de meterstanden van voor uw aanmelding voor uzelf te bewaren. Voor meer informatie over gas, water, elektra en televisie neemt u contact op met het energiebedrijf, het waterbedrijf Oasen of uw televisieaanbieder. Gegevens over deze bedrijven vindt u hier onder ‘handige telefoonnummers’.

De keuringen van gas- en elektriciteitsinstallaties worden door Rijnhart Wonen uitgevoerd. Rijnhart
Wonen zorgt ervoor dat noodzakelijke reparaties aan de installaties worden verricht. Als u zelf
veranderingen in of aan de installaties aanbrengt, kan Rijnhart Wonen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade of niet functioneren.