Bomen en tuinen

Een lekkere kop koffie in de zon, ontspannen met de groene vingers in de aarde of een fijn gevoel van ruimte: als u een woning met een tuin huurt, dan geniet u hier waarschijnlijk met volle teugen van. Hoe u de tuin inricht, bepaalt u grotendeels zelf. Smaken verschillen nu eenmaal. Wel stellen we een aantal eisen aan het onderhoud. Van een mooie tuin geniet u namelijk niet alleen zelf, maar uw omgeving ook.

Als u zich houdt aan onderstaande tips en spelregels, zorgen we met elkaar voor een aantrekkelijke buurt, waarin iedereen zich thuis voelt.

 • Maai regelmatig het gras;
 • Verwijder onkruid;
 • Verwijder klimplanten van de gevel; de gevel kan zwaar beschadigd raken door de wortels van een klimplant, waardoor u voor onverwachte kosten komt te staan;
 • Vervang kapotte tegels;
 • Snoei regelmatig heggen en bomen;
 • Vervang dode planten;
 • Vervang kapotte hekken en schuttingen;
 • Houd in het kader van veiligheid de brandgangen vrij van onkruid en spullen;
 • Zet de vuilcontainers in de achtertuin en niet in de brandgang, zodat niemand daar last van heeft.

Een boom in uw tuin kan prachtig zijn en is dan ook zeker toegestaan. Maar houdt u wel rekening met het volgende:

 • In een stadstuin past geen enorm grote en hoge boom, kies daarom voor een kleine soort;
 • De boom moet minimaal 2 meter van de erfgrens afstaan;
 • Snoei de boom regelmatig;
 • Als de boom vanwege de hoogte lichtinval bij buren wegneemt, moet u de boom snoeien of verwijderen. Rijnhart Wonen controleert en bepaalt of uw boom aan de eisen voldoet en of ingrijpen noodzakelijk is.

U mag een schutting plaatsen onder de volgende voorwaarden:

 • Vraag altijd schriftelijk of via email toestemming aan Rijnhart Wonen;
 • De schutting moet van hout zijn of een hekwerk; het mag beslist geen stenen muur zijn;
 • U bent altijd verplicht met uw buren te overleggen, het hek beïnvloedt tenslotte ook hun zicht;
 • De schutting in de achtertuin mag nooit hoger zijn dan 2 meter;
 • De schutting in de voortuin mag nooit hoger zijn dan 1 meter;

Wij geven onze huurders graag zoveel mogelijk vrijheid om hun eigen woonomgeving zo prettig mogelijk in te richten. Voor de tuin hebben wij wel een aantal regels opgesteld, waarbinnen uw mogelijkheden liggen. Dit zijn de regels voor tuinen:

 • De voor- en achtertuin zijn geen opslagplaats voor huisvuil, fietsen, brommers, scooters, motoren, karren, auto’s, aanhangers, caravans en boten;
 • De tuin is geen werkplaats voor het opknappen van voertuigen of meubilair; af en toe een klusje uitvoeren is uiteraard geen probleem;
 • De tuin is geen honden- en kattenuitlaatstrook;
 • De tuin is geen dierentuin; als u een dierenverblijf wilt plaatsen moet u dat schriftelijk aanvragen;
 • Het is niet toegestaan duiven, kippen en/of een haan te houden;
 • Hoe gezellig uw feestje of bezoek ook is, houdt u alstublieft rekening met de buren. Het is niet toegestaan om in de tuin geluidsoverlast te veroorzaken tot laat in de avond. Dus geen harde muziek, luidruchtig praten of andere geluidsoverlast.

Wilt u meer woon- of opslagruimte creëren, bijvoorbeeld met een uitbouw of door het plaatsen van een extra schuur? Dan moet u altijd toestemming vragen aan Rijnhart Wonen.

Onze wijkmedewerkers controleren of iedereen zich aan de spelregels houdt. Is dat niet het geval, dan hebben zij het recht u aan te spreken. Als u niet meewerkt, kan dat leiden tot een juridische procedure. Houdt u er rekening mee dat de vaak hoge kosten voor uw rekening zijn. Twijfelt u over zaken of aanpassingen in uw tuin, wilt u tips voor onderhoud of heeft u andere vragen? U kunt ons altijd een vraag stellen.