Team sociaal beheer

Een huis waarin u zich thuis voelt en een woonomgeving die schoon, heel en veilig is. Wie wil dat niet? Het Team Sociaal Beheer werkt er hard aan om u prettig te laten wonen. Bijvoorbeeld door voor u klaar te staan als u vragen of klachten heeft. Of gewoon om een praatje te maken, zodat ze weten wat u vindt van de leefomgeving. Het Team Sociaal Beheer geeft ook voorlichting. Over energiebesparing bijvoorbeeld, of over veiligheid.

Wie vormen het Team Sociaal Beheer?
Het Team Sociaal Beheer van Rijnhart Wonen bestaat uit drie wijkmedewerkers, een woonconsulent en een senior woonconsulent. U herkent de wijkmedewerkers aan het logo van Rijnhart Wonen op hun kleding.

‘Team Sociaal Beheer: voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving’
Team Sociaal Beheer: voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving’

Samen met de bewoners zorgen zij voor een prettige leefomgeving. Zo letten zij er bijvoorbeeld op dat de brandgangen worden vrijgehouden van obstakels, dat er geen huisvuil of andere rommel op de galerijen blijft staan en dat kapotte verlichting wordt vervangen. Ook gaan zij het gesprek met bewoners aan, bijvoorbeeld bij overlast of klachten. Als er bijvoorbeeld een feestje is gevierd waar omwonenden nogal last van hebben gehad of als er sprake is van regelmatig terugkerende, langdurige overlast. Ook spreken zij bewoners aan met een huurachterstand. Het Team Sociaal Beheer is bovendien verantwoordelijk voor het plaatsen van bijzondere doelgroepen en statushouders. Daarnaast nemen zij deel aan het Zorgnetwerkoverleg binnen de gemeentes.

Zo werkt het Team Sociaal Beheer samen met u aan een schoon, heel en veilige woon- en leefomgeving.

Het Team Sociaal Beheer is te bereiken via de klantenservice op telefoonnummer 071 589 04 70 of via info@rijnhartwonen.nl.

De wijkmedewerkers zijn te vinden in alle wijken van Rijnhart Wonen in Leiderdorp en Zoeterwoude. Onderstaand een overzicht van de gebiedsindeling:

Werkgebied Rob Serlier: 

 • Schansen en Dreven;
 • Cor Gordijnsingel / Ommedijk;
 • Omgeving Engelendaal.

 

Werkgebied Constantijn Callenbach: 

 • Zoeterwoude;
 • Klaprooskamp;
 • Leyhof;
 • Oranjewijk;
 • Doeskwartier;
 • Kerkwijk;
 • Ouderzorg;
 • Simon Ouwerkerkstraat;
 • Godfried Bomansstraat;
 • Patrimoniumpark.

 

 Werkgebied Hans van Steenbergen: 

 • Zijlkwartier;
 • Elisabethhof;
 • Vlechtbaan;
 • Omgeving Jan de Hartogplein;
 • Omgeving Muzenlaan;
 • Omgeving Langedijkdreef;
 • Omgeving Bolderikkamp;
 • Omgeving Kloosterhof;
 • Omgeving Wederikkreek.