Hulp nodig?

Neem direct contact op met onze doorstroommakelaar klik hier

Passende dynamiek in de woningmarkt

Rijnhart Wonen creëert kansen in de woningmarkt voor mensen die dit het meest nodig hebben. Elke klant heeft een eigen verhaal en kan rekenen op unieke dienstverlening.

Om doorstroom in Leiderdorp en Zoeterwoude meer op gang te brengen is samen met gemeenten en de huurdersorganisaties gekozen voor een doorstroommakelaar binnen Rijnhart Wonen. Dit is Paulien Uijlenbroek. Zij spant zich in om de beschikbare woningen aan de juiste woningzoekenden te koppelen. Daarnaast geeft zij advies en informeert woningzoekenden in de beide gemeenten.

Wat doet de doorstroommakelaar?
Paulien zoekt de beste match tussen een vrijgekomen woning en een woningzoekende met een verhuiswens. De doorstroommakelaar:

 • Inventariseert de wensen van woningzoekenden,
 • Informeert woningzoekenden over de mogelijkheden en het actuele aanbod,
 • Biedt hulp bij inschrijven op WoningNet en reageren op beschikbare woningen,
 • Adviseert bij het aanvragen van urgenties en woningruil,
 • Zet lokaal maatwerk in om een verhuizing te realiseren,
 • Verwijst u naar onze samenwerkingspartners zoals maatschappelijk werk, WMO loket of seniorenorganisaties,
 • Denkt in mogelijkheden en kansen,
 • Kent de lokale woningmarkt en stuurt lokale woningtoewijzing in de juiste richting.

 
Wat kan Paulien voor u betekenen?
Bent u: 

 • Een senior die woont in een eengezinswoning en wilt u naar een gelijkvloerse huurwoning verhuizen?
 • Een starter op de woningmarkt en zoekt u een betaalbare huurwoning?
 • Een inwoner uit Leiderdorp of Zoeterwoude die te duur woont en wilt u verhuizen naar een goedkopere huurwoning?
 • Op zoek naar een woning die beter past bij uw situatie en woont u in Leiderdorp of Zoeterwoude?

 
Wet- & regelgeving
De doorstroommakelaar doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen, maar heeft zich te houden aan de wet- & regelgeving op het gebied van woningtoewijzing. Paulien zoekt naar de beste oplossing binnen de mogelijkheden die Rijnhart Wonen heeft, zoals bijvoorbeeld het toepassen van Lokaal Maatwerk of Woningruil

Klik hier om contact op te nemen met de doorstroommakelaar.

Ieder jaar mag de gemeente samen met Rijnhart Wonen een aantal woningen toewijzen met speciale voorrangsregels. Het aantal woningen is vooraf bepaald. Lokaal Maatwerk noemen we dit.

Het doel van Lokaal Maatwerk is om de huurwoningen van Rijnhart Wonen zo goed mogelijk in te zetten bij nieuwe verhuring aan woningzoekenden uit Zoeterwoude en Leiderdorp.

In Zoeterwoude worden in 2018 maximaal 8 te verhuren woningen ingezet voor Lokaal Maatwerk.

Senioren uit een eengezinswoning
Groep 1: Lokale Senioren van 55 jaar en ouder die een eengezinswoning van Rijnhart Wonen achterlaten.
Groep 2: Huurders van Rijnhart Wonen van 55 jaar en ouder die een woning achterlaten.
Groep 3: Lokale senioren van 55 jaar en ouder die een woning achterlaten in de koop of huursector.

Bevorderen betaalbare woonlasten
Voor huurders van Rijnhart Wonen met recht op huurtoeslag die in een te dure woning wonen en waar een aantoonbaar betaalbaarheidsrisico is. 

Wat bieden wij?
Wij bieden lokale senioren de kans om door te stromen van een eengezinswoning naar een beter geschikte woning. De nieuwe woning is een nultredenwoning.

Wij bieden huurders van Rijnhart Wonen de kans om van hun te dure woning te verhuizen naar een passende betaalbare woning. Er wordt gebruik gemaakt van directe bemiddeling.

Komt u in aanmerking?
Let u erop dat ook het volgende belangrijk is:

Ieder jaar mag de gemeente samen met Rijnhart Wonen een aantal woningen toewijzen met speciale voorrangsregels. Het aantal woningen is vooraf bepaald. Lokaal Maatwerk noemen we dit.

Het doel van Lokaal Maatwerk is om de huurwoningen van Rijnhart Wonen zo goed mogelijk in te zetten bij nieuwe verhuring aan woningzoekenden uit Zoeterwoude en Leiderdorp.

In Leiderdorp worden maximaal 37 te verhuren woningen ingezet voor Lokaal Maatwerk.

Starters een 'eigen huis'

Groep 1: Lokale starters jonger dan 23 jaar met recht op huurtoeslag. 
Groep 2: Lokale starters ouder dan 23 jaar met recht op huurtoeslag
Groep 3: Overige starters met recht op huurtoeslag. 

Senioren uit een eengezinswoning

Groep 1: Lokale Senioren van 55 jaar en ouder die een eengezinswoning van Rijnhart Wonen achterlaten.
Groep 2: Huurders van Rijnhart Wonen van 55 jaar en ouder die een woning achterlaten.
Groep 3: Lokale senioren van 55 jaar en ouder die een woning achterlaten in de koop of huursector.

Bevorderen betaalbare woonlasten

Voor huurders van Rijnhart Wonen met recht op huurtoeslag die in een te dure woning wonen en waar een aantoonbaar betaalbaarheidsrisico is.

Wat bieden wij?

 • Wij bieden starters de kans op een betaalbare woning: In 2018 worden in Leiderdorp 5 woningen speciaal aan starters toegewezen.
 • Wij bieden lokale senioren de kans om door te stromen van een eengezinswoning naar een beter geschikte woning. De nieuwe woning is een nultredenwoning.
 • Wij bieden huurders van Rijnhart Wonen de kans om van hun te dure woning te verhuizen naar een passende betaalbare woning. Er wordt gebruik gemaakt van directe bemiddeling.

Komt u in aanmerking?
Let u erop dat ook het volgende belangrijk is:

Cijfers laten zien dat een derde van de inwoners van Leiderdorp en Zoeterwoude 65 jaar of ouder is. En dat veel van deze senioren in grote 4-kamer of eengezinswoning wonen. Gezamenlijk met huurders, senioren en onze huurdersorganisaties HBOL en de Huurderij, is er gewerkt aan een seniorenbeleid voor de periode 2018-2022.

Wat gaan we doen?

Met alle cijfers en adviezen in ons achterhoofd, hebben we overzichtelijk en duidelijk beleid ontwikkeld, voor bewoners van Zoeterwoude en Leiderdorp. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Woningen met een seniorenlabel,
 2. Lokaal Maatwerk,
 3. Rol van Rijnhart Wonen,
 4. Doorstroommakelaar,
 5. Rol van gemeenten.

Woningen met seniorenlabel

Hier vindt u een overzicht van woningen die wij met voorrang verhuren aan senioren van 55 jaar of ouder. Wij gaan uit van de leeftijd van minimaal één van de hoofdhuurders.

Wat is een geschikte seniorenwoning?

 1. De voordeur en meest belangrijke ruimten zijn bereikbaar zonder trap of met een lift.
 2. De deuren van deze ruimten hebben een vrije doorgang van 90 cm. en drempels zijn nooit hoger dan 2 cm. Onder de meest belangrijke ruimten tellen we de woonkamer, keuken, toilet, badkamer, een slaapkamer, berging, buitenruimte en de brievenbus.
 3. Voorzieningen als winkels, zorg en openbaar vervoer zijn eenvoudig bereikbaar en bij voorkeur op loopafstand.

Lokaal Maatwerk

Ieder jaar mag de gemeente samen met Rijnhart Wonen een aantal woningen toewijzen met speciale voorrangsregels. Het aantal woningen is vooraf bepaald. Lokaal Maatwerk noemen we dit.

Het doel van Lokaal Maatwerk is om de huurwoningen van Rijnhart Wonen zo goed mogelijk in te zetten bij nieuwe verhuring aan woningzoekenden uit Zoeterwoude en Leiderdorp.

Wilt u weten hoe Rijnhart Wonen dit jaar het Lokaal Maatwerk inzet? U vindt deze informatie bovenaan deze pagina.

Rol van Rijnhart Wonen

Als woningcorporatie spant Rijnhart Wonen zich optimaal in om woningzoekenden te informeren en te adviseren over de woningmarkt. Dit kan door actieve benadering van senioren door een huisbezoek. Maar ook de aanwezigheid op gemeentelijke informatiemomenten, zoals bijvoorbeeld een seniorenmarkt. Om een verhuisbeweging te bevorderen, adviseert Rijnhart Wonen actief gebruik te maken van woningruil.

Doorstroommakelaar

Om doorstroom in Leiderdorp en Zoeterwoude meer op gang te brengen is samen met gemeenten en de huurdersorganisaties gekozen voor een doorstroommakelaar binnen Rijnhart Wonen.

Dit is Paulien Uijlenbroek. Zij spant zich in om de beschikbare woningen aan de juiste woningzoekenden te koppelen. Daarnaast geeft zij advies en informeert woningzoekenden in de beide gemeenten.

Wilt u weten wat de doorstroommakelaar doet en of zij iets voor u kan betekenen? U vindt deze informatie bovenaan deze pagina onder 'doorstroommakelaar'.

Rol van de gemeenten

Nog meer dan anders wordt de samenwerking met de gemeenten gezocht. De samenwerking zal zich ook richten op bewoners die met een woonvraag bij de gemeente komen. Bijvoorbeeld een woningaanpassing vanuit de WMO*. Rijnhart Wonen organiseert regelmatig een woonoverleg met de gemeente waar dit soort aanvragen besproken worden.

*WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Voor informatie en advies over hulp en ondersteuning kunt u terecht bij het WMO-loket in het gemeentehuis. Het WMO-loket geeft advies over hulp bij het huishouden, vervoer, woningaanpassingen en hulpmiddelen.

Maakt online een afspraak bij het WMO-loket: