Onderverhuur

Als u een sociale huurwoning huurt van Rijnhart Wonen, verwachten wij ook dat u daar zelf woont. Het is nadrukkelijk niet toegestaan dat u (een deel van) uw woning onderverhuurt, ook niet als u bijvoorbeeld voor langere tijd in het buitenland verblijft.

Sociale huur is tenslotte bedoeld voor mensen die niet op een andere manier aan een woning kunnen komen. Huurders die ergens anders verblijven, maar hun woning niet opzeggen, houden dus onrechtmatig een plaats bezet. Als Rijnhart Wonen het idee heeft dat u uw woning onderverhuurt, al dan niet in combinatie met overlast, zullen wij juridisch onderzoeken of dit daadwerkelijk het geval is. Indien nodig, gaan wij over tot een juridische procedure om u uit uw huis te zetten.