Brittenstein

Leiderdorp

Het voormalige seniorencomplex Brittenstein is in ze zomer van 2013 gesloopt. Het complex, begin jaren 70 gebouwd, voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Het vrij gekomen terrein is een van de zeer weinige, nog beschikbare locaties in Leiderdorp voor sociale woningbouw. Rijnhart Wonen ziet hier mogelijkheden om aan de lokale volkshuisvestelijke opgave tegemoet te komen.

De ruimtelijke waarde van deze locatie, met veel groen en water, is een prominent onderdeel van de planvorming.

Rijnhart Wonen ziet er een positieve uitdaging in om in samenspraak met de omwonenden een plan te ontwikkelen dat zowel tegemoet komt aan de bouwopgave die er ligt voor sociale huurwoningen, als aan de belangen van de omgeving.

Verwachte oplevering
De verwachte oplevering van de woningen is eind 2019.

Contouren van de oude bebouwing geprojecteerd in de situatie van de nieuwbouw.