Sloop Pinksterbloem

Leiderdorp

De drie appartementencomplexen aan de Pinksterbloem (nr. 2 t/m 144) in Leiderdorp worden gesloopt. Naar verwachting gebeurt dit in 2020. Woningcorporatie Rijnhart Wonen laat dit de bewoners van de 72 appartementen maandag 13 maart per brief en begeleidende informatiebrochure weten. Dit besluit is genomen op basis van meerdere grondige technische onderzoeken.

Aanleiding voor sloop
De woningen zijn halverwege de jaren vijftig gebouwd, reden genoeg om te onderzoeken of het casco voldoet aan de huidige bouweisen. Veel huurders ervoeren nog maar weinig woongenot. Klachten die Rijnhart Wonen ontving varieerden van tocht- en vochtproblemen tot verrotte kozijnen en van gaten in de muren tot extreme geluidsoverlast. Bovendien zijn de bergingen slecht toegankelijk en is er sprake van ernstige schimmelvorming. Onafhankelijke onderzoeken en een second opinion bevestigen dit. Bij renovatie zal het woongebouw niet de juiste kwaliteit behalen. Daarom besluit Rijnhart Wonen dat de drie gebouwen worden gesloopt. Hiervoor in de plaats komt een nieuwbouwplan.

Gevolgen bewoners
Dit besluit heeft als gevolg dat de bewoners van de Pinksterbloem moeten verhuizen. Rijnhart Wonen wil hen hier zo goed mogelijk bij helpen en begeleiden. Er is een speciaal mailadres geopend: pinksterbloem@rijnhartwonen.nl.

Nader onderzoek Splinterlaan
Ook het appartementencomplex aan de Splinterlaan is technisch onderzocht. De technische staat is beter dan die van de Pinksterbloem. Er is aanvullend onderzoek nodig om te bepalen wat het beste toekomstplan is voor de Splinterlaan. De kosten en voordelen van een renovatie zullen vergeleken worden met de mogelijkheden van nieuwbouw in combinatie met de Pinksterbloem locatie. In december 2018 komt Rijnhart Wonen hierop terug.