Kwaliteit en dienst­ver­lening

Tevreden of ontevreden?
Er is er één die kan zeggen dat de klant bij Rijnhart Wonen centraal staat, dat is die klant zelf. Om de kwaliteit van onze dienstverlening op peil te houden en liefst zoveel mogelijk te verbeteren, bezoeken wij jaarlijks 10% van onze klanten thuis. Daar horen wij het beste wat de klant van onze dienstverlening vindt. Daarnaast raadplegen wij onze klantenpanels en na reparatie en planmatig onderhoud vragen wij de klant naar zijn of haar ervaringen.

Tevreden?
Bent u tevreden over het contact met één van onze medewerkers? Wij vinden het altijd leuk om een compliment te krijgen.

Ontevreden?
Het kan ook gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening van Rijnhart Wonen. U kunt dit online melden via onze klantenservice. Bent u door onze medewerker niet voldoende geholpen? Stuurt u dan een bericht ter attentie van het management van Rijnhart Wonen. De leidinggevende van de betreffende medewerker neemt dan contact met u op.

Komen we er samen niet uit?
Bent u na het contact met de leidinggevende nog niet tevreden over de manier waarop uw klacht is afgehandeld? Dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie. Stuur uw klacht per post of mail t.a.v. de klachtencommissie.

Contact
U kunt uw compliment, klacht of verzoek aan de klachtencommissie mailen naar info@rijnhartwonen.nl. Of stuur deze per post naar:

Rijnhart Wonen
Postbus 21
2350 AA Leiderdorp

Klachtencommissie
De klachtencommissie van Rijnhart Wonen bestaat uit 3 onafhankelijke leden. Een lid namens huurdersorganisatie de HBOL, een lid namens huurdersorganisatie de Huurderij en een lid namens Rijnhart Wonen. De commissie werkt volgens een reglement dat u kunt opvragen bij Rijnhart Wonen. De klachtencommissie rekent geen kosten voor het behandelen van een klacht.

Wat doet de klachtencommissie?

  • De klachtencommissie laat u weten of zij uw klacht in behandeling kunnen nemen. Als dat zo is, nodigen zij u binnen 3 weken uit voor een hoorzitting. U kunt dan uw klacht toelichten.
  • De klachtencommissie geeft een oordeel en daarna een advies aan de directeur-bestuurder.
  • De directeur-bestuurder neemt de beslissing over de afhandeling.
  • Binnen 4 weken na de hoorzitting ontvangt u de uitspraak.