Missie en Visie

Missie

Rijnhart Wonen creëert kansen in de woningmarkt voor mensen die dit het meest nodig hebben.

De klanten die ons het meest nodig hebben, zijn klanten die op basis van inkomen niet op een andere wijze aan een huurwoning kunnen komen. Dit zijn eerst en vooral de mensen met een primair inkomen die huurtoeslag nodig hebben om hun woning te kunnen betalen. Daarnaast zien wij ook mensen met een iets hoger inkomen zonder huurtoeslag (secundair) als onze doelgroep. Deze groep heeft beperkte alternatieven in de woningmarkt.

Ook richten we ons op bijzondere doelgroepen: mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, statushouders of anderen die door hun persoonlijke situatie niet of nauwelijks zelf een woning kunnen vinden.

Visie
Wij zien onze visie als een stip aan de horizon. Wat zien wij als we naar deze stip kijken? Rijnhart Wonen is dé corporatie van Leiderdorp en Zoeterwoude. Dit betekent dat wij ons voor nu en in de toekomst richten op deze beide gemeenten. We willen daarbij antwoord geven op de woonvisies van de gemeenten en zien ons zelf als een belangrijke partner om doelen op het gebied van volkshuisvesting in beide gemeenten te realiseren. Wij zien ook meer en meer dat wij een speler zijn binnen de regio en vinden dit ook logisch. Er is al sinds jaren geen sprake meer van een gemeentelijke woningmarkt; we zijn overduidelijk onderdeel van een regionale woningmarkt. Dit betekent dat wij ons qua doelgroepontwikkeling niet alleen moeten focussen op de gemeenten Leiderdorp en Zoeterwoude maar juist ook de ontwikkeling van de regio actief willen volgen. Richting 2027 groeit de vraag naar sociale huurwoningen in Leiderdorp en Zoeterwoude. Er is vooral behoefte aan meer betaalbare huurwoningen op de markt met een huur onder de 1e aftoppingsgrens en de kwaliteitskortingsgrens. Er wordt een groei verwacht van kleine huishoudens. Deze groei zorgt voor een mismatch in onze portefeuille met betrekking tot onze kwalitatief grote en duurdere eengezinswoningen. Dat vraagt om een transitie van onze woningvoorraad. We hebben minder grote woningen nodig en meer kleine. Daarbij is betaalbaarheid belangrijk, maar ook een goede prijs/kwaliteitverhouding. We streven op lange termijn naar een betere verhouding tussen de huurprijs en de maximale huurwaarde van de woning.

Onze visie hebben wij verwoord aan de hand van nieuwe dromen. Deze dromen geven ons richting bij ons werk.

  • Wij investeren fors in beschikbaarheid en duurzaamheid en houden een reserve voor toekomstige uitdagingen en risico’s.
  • Wij creëren dynamiek in de regionale woningmarkt. Lokaal maken we het verschil door de verhuur en nieuwbouw van sociale huurwoningen.
  • Het milieu vinden wij belangrijk en daarom maken wij onze woningen duurzaam en geven wij bewoners grip op hun energielasten.
  • We zetten vol in op het 24/7 digitaal bereikbaar zij. Daarbij is de privacy van de klant goed geregeld.
  • Elke klant heeft een eigen verhaal en kan rekenen op unieke dienstverlening. Dat betekent dat de klant welkom blijft in onze woonwinkel en aan de telefoon.
  • We vergroten de slaagkans voor mensen met de laagste inkomens.
  • We zoeken continu aansluiting op veranderende wensen en kansen in onze omgeving.
  • Wij zijn van het wonen. Op andere terreinen signaleren we en werken we samen met professionals.
  • De partners en belanghouders zien ons als deskundig en daadkrachtig.
  • Klanten treffen bij ons energieke medewerkers die voor hen het verschil willen maken.