Doorbraak Brittenstein met 56 appartementen

Datum: 30-6-2015

Rijnhart Wonen is blij dat het afgelopen dinsdag, na een proces van zorgvuldig overleg met gemeente en omwonenden, tot besluitvorming in de Raad is gekomen. Met behulp van een meerderheid in de raad werd door middel van een motie en een amendement besloten om 56 woningen te bouwen en te zoeken naar optimalisatie van het parkeren. Iedereen was unaniem van mening dat het een mooi ontwerp is. Op veel punten konden partijen elkaar vinden. Verschil van mening resteerde over het volume, de hoogte van de nieuwbouw van één van de twee bouwblokken. Rijnhart Wonen heeft begrip voor het standpunt van een aantal omwonenden, die liever een lager gebouw hadden gezien, maar trok een ondergrens van 56 appartementen.

Rijnhart Wonen gaat nu verder met ontwikkelen van dit schetsplan naar een definitief ontwerp. De doelstelling is en blijft een kwalitatief hoogwaardig plan te ontwikkelen voor de buurt en voor de nieuwe bewoners. Daarbij biedt de motie die aangenomen is ruimte om het plan verder te verbeteren. Rijnhart Wonen zal anticiperen op de lagere parkeernorm voor sociale woningbouw die op komst is. Zo kunnen minder parkeerplaatsen ten goede komen aan groen- en waterkwaliteit.

Rijnhart Wonen is bereid om hier onrendabel te investeren. Het miljoenenverlies dat zal ontstaan door de sociale lage huren zal worden betaald uit de opbrengst van verkochte huurwoningen.

De planvorming zal voortvarend worden opgepakt om zo snel mogelijk te kunnen starten met de bouw. De 56 appartementen zullen met lokaal maatwerk en doorstroom en een verhuisketen van 2 a 3 een enorme verhuisbeweging in gang zetten. Dat betekent tussen de 112 en 168 gelukkige inwoners met een nieuwe woning. Dat is goed nieuws voor een vastgelopen woningmarkt.

Rijnhart Wonen draagt graag dit steentje bij als De Expert in Simpel Wonen ten gunste van de woningmarkt in Leiderdorp