Nieuws Brittenstein

Datum: 13-10-2016

Vergadering
Op dinsdag 20 september zijn de klankbordgroepleden van Brittenstein, de gemeente Leiderdorp en Rijnhart Wonen samengekomen. Rijnhart Wonen heeft het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Hieronder vindt u een samenvatting van deze bijeenkomst.
 
Uitnodiging
Allereerst nodigen we u graag uit voor de inloopavond op dinsdag 25 oktober. De inloopavond zal plaats vinden bij Rijnhart Wonen, Bolderikkamp 12 in Leiderdorp. U bent van harte welkom tussen 19.00 en 20.30 uur. Tijdens deze avond zullen medewerkers van Rijnhart Wonen, de klankbordgroep en de gemeente aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. Ook kunt u de tekeningen van het voorlopig ontwerp bekijken.

Voorlopig ontwerp
Het voorlopig ontwerp is aan de buitenzijde nagenoeg gelijk aan het eerder gepresenteerde ontwerp. Het is gelukt om binnen de bestaande contouren een financieel haalbaar plan te realiseren. Het gaat om 56 woningen waarvan de gemiddelde woning 60 m2 is, twee woningen zijn groter dan dat. In de volgende fase bekijkt Rijnhart Wonen naar het soort materiaal van de voorzijde van de balkons. De klankbordgroep geeft aan dat hun voorkeur uitgaat naar een voorzijde die wordt voorzien van bijvoorbeeld melk- of draadglas. Op die manier wordt directe inkijk van de balkons naar de omgeving en vice versa vermeden.

Watercompensatie
Waar gebouwd wordt, moet groen of water tegenover staan. Er wordt water gedempt en extra water gerealiseerd rondom Brittenstein. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden van groene daken als waterbuffer. Dan zijn we er nog niet. Om dit te compenseren bekijkt Rijnhart Wonen de mogelijkheid om een stuk watergrond van de gemeente in de Munnikenpolder af te nemen. Op die manier wordt het bouwen voldoende gecompenseerd met natuurelementen.
 
Parkeren
Volgens de norm moeten er minimaal 1,2 parkeerplaatsen per woning aangelegd worden. Dit komt neer op 67,2 parkeerplaatsen, Rijnhart Wonen gaat 69 parkeerplaatsen aanleggen. Rijnhart Wonen onderzoekt of er nog extra parkeerplaatsen aangelegd kunnen worden. Dit is uiteraard afhankelijk van de balans tussen het groen en het aantal parkeerplaatsen. Het is belangrijk dat er genoeg groen behouden blijft.
 
Planning
Rijnhart Wonen zet samen met de architect de puntjes op de i van het voorlopig ontwerp. Tijdens de inloopavond kunnen omwonenden hierop reageren. Het streven is om in november het plan aan de gemeenteraad te presenteren. In december kan de vergunning bij de gemeente ingediend worden. Dit is ook de maand dat Rijnhart Wonen start met het selecteren van een bouwteam. Zo'n tien aannemers worden gescreend op hun professionaliteit, betrouwbaarheid en communicatievaardigheden. Hieruit worden drie partijen geselecteerd waaruit één aannemer gekozen wordt die het bouwproject van a tot z gaat uitvoeren.

Sociale veiligheid
Op de begane grond komen vier woningen met een tuin, een aantal hebben de entree aan de kopzijde van het gebouw. Hiermee wordt een blinde muur voorkomen, dat vergroot de sociale veiligheid. De omrandingen hiervan zal Rijnhart Wonen aanleggen om hierbij een zo uniforme en nette indruk te creëren. De inrichting wordt bepaald door de bewoners zelf.
 
Stallingsruimte
In de appartementencomplexen worden scootmobielruimten gebouwd. In totaal is er plek voor zeven (drie om vier) scootmobielen. Bewoners zijn verplicht hun fiets in de individuele berging te stallen. Buiten komt een fietsenrek voor bezoekers.
 
Milieucorner
De gemeente is nog in overleg over de milieucorner. Voorlopig komt deze niet terug. De klankbordgroep heeft aangegeven dat zij zich hier zorgen om maken. Het wordt veel gebruikt, de vraag van de klankbordgroep aan de gemeente is waar bewoners nu naartoe moeten?
 
Kleur van het gebouw
De kleur van de metselstenen wordt gezocht in een roodtint, dat past in de omgeving. Het wordt een gemêleerd geheel om een massa aanzicht te voorkomen. De exacte kleur van het gebouw is nog niet bekend, dit wordt in een later stadium met de aannemer uitgezocht. Voor de klankbordgroep is het belangrijk dat met de keuze van de kleur van de stenen rekening wordt gehouden met de inpassing in de bestaande bebouwing. Geen lichte afwijkende kleuren dus, maar een mix van donkerrode stenen.
 
Aankleding gebouw
Rijnhart Wonen voorziet de huurder niet van zonneschermen. Huurders mogen dit zelf beslissen en aanschaffen. Wel worden afspraken gemaakt waar zij dit kunnen regelen en welke type en kleur is toegestaan. Op die manier zullen alle zonneschermen exact gelijk zijn en wordt een regenboog aan zonneschermen voorkomen. Antenneschotels zijn niet toegestaan, huurders worden hier vooraf over geïnformeerd.

Facebook
Op de Facebookpagina van Brittenstein zullen de komende maanden nieuwtjes en foto's rondom dit project gedeeld worden.