Rijn­hart Wo­nen start planvorming Driemaster­loca­tie

Datum: 18-6-2015

Leiderdorp. Rijnhart Wonen gaat samen met Philadelphia en Syntrus Achmea een plan ontwikkelen voor woningbouw op de locatie Driemaster. Dit hebben de drie partijen vastgelegd in een intentieovereenkomst die zij afgelopen week hebben ondertekend.

Als uitwerking van de prestatieafspraken hebben woningcorporatie Rijnhart Wonen en de gemeente Leiderdorp in een eerder stadium afspraken gemaakt over een exclusief ontwikkelrecht voor de corporatie met betrekking tot ‘de Driemasterlocatie’ langs de Engelendaal te Leiderdorp. Voordat gestart kan worden met de ontwikkeling dient de corporatie de gemeente te voorzien van een passend plan. De politieke wens van de gemeente is, naast sociale woningbouw, ruimte te bieden aan woningen in het middeldure huursegment. Om tot een integraal en een goed gedragen plan te komen is Rijnhart Wonen een alliantie aangegaan met de landelijk opererende vastgoedbelegger Syntrus Achmea Real Estate & Finance en zorginstelling Philadelphia. De zorgaanbieder heeft bestaande huisvesting in het gebied voor mensen met een beperking en onderzoekt een uitbreiding van haar huisvesting.

Doelgroepen uit Coalitieakkoord

Ter bekrachtiging van de samenwerking hebben partijen onlangs een intentieovereenkomst gesloten; gezamenlijk hebben zij opdracht gegeven aan het Architectenbureau Onix ter ondersteuning in het planvormingsproces. Rijnhart Wonen wil minimaal 40 sociale huurwoningen op deze locatie ontwikkelen voor de doelgroepen uit het coalitieakkoord. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan starters en senioren. Gezien het aanbod aan voorzieningen voor senioren in De Ommedijk is laatstgenoemde een logische doelgroep. Syntrus Achmea heeft op haar beurt het voornemen om eveneens minimaal 40 middeldure huurwoningen te ontwikkelen voor haar opdrachtgevers, Nederlandse pensioenfondsen.

Kaders en draagvlak

Bij de planvorming worden de belangen van het hele gebied meegenomen, dus nadrukkelijk ook die van de bestaande bebouwing van de koopappartementen en het lege gebouw van kinderopvang SKL.

Verder wordt bekeken of het mogelijk is een verbinding te maken met de bestaande zorglocatie van Philadelphia aan de Merelstraat. Belangrijk zijn de kaders van de gemeente die in overleg met de omwonenden tot stand zijn gekomen. In de overeenkomst is opgenomen dat draagvlak vanuit de omgeving en politiek cruciaal zijn voor het plan. Het is de bedoeling om tegen het einde van dit jaar een mooi plan te kunnen presenteren dat een aanwinst vormt voor Leiderdorp.