Uitslag resultaten Aedes Benchmark 2018 positief!

Datum: 22-11-2018

Ieder jaar vindt er onder corporaties een onderzoek plaats: de Aedes Benchmark. Dit onderzoek, uitgevoerd door Aedes, is een manier om cijfers van corporaties op een aantal onderwerpen met elkaar te vergelijken. Het doel van dit onderzoek is verbeteringen aan te brengen en te leren van andere corporaties.

 

Opvallende scores

Klanttevredenheid
U gaf in de enquête aan tevreden te zijn over ons. Onze nieuwe klanten gaven ons een A score. Klanttevredenheid is één van de speerpunten in het beleidsplan. Dit betekent dat we ons de komende jaren blijven focussen hoe we het verschil kunnen maken voor onze klanten.

Duurzaamheid
Wat betreft duurzaamheid zijn we koploper in de sector en scoren we bijna 10% beter dan gemiddeld. Verbetering zijn uiteraard nog altijd mogelijk en blijft de CO2 uitstoot een punt van aandacht.

Bedrijfslasten
Hierin scoren we helaas niet zo hoog, een C. Vanuit het beleidsplan hebben we ervoor gekozen de eerste drie jaar flink te investeren in de organisatie. Dit wat betreft kennis en kunde ten aanzien van nieuwbouw, verkoop, doorstroom woningmarkt, duurzaamheid en klanttevredenheid. Uiteraard gaan we in de komende jaren ook aan werken aan verlaging van de bedrijfslasten.

Gemiddeld scoren we een mooie voldoende.

Ontwikkeling op de indicatoren

Resultaten Aedes-benchmark 2018

 

 

 

 

 

Prestatieveld Huurdersoordeel

2018

2017

Nieuwe huurders

7,9

7,3

Huurders met reparatieverzoek

7,6

7,6

Vertrokken huurders

7,7

6,9