Verslag inloopavond Driemaster

Datum: 13-1-2017

Dinsdag 10 januari was de inloopavond in het gemeentehuis over de Driemasterlocatie. Als u er niet bij kon zijn of u wilt nog nalezen wat er is besproken, leest u hieronder een verslag.

Omwonendenavond
Op 10 januari 2017 presenteerde de gemeente Leiderdorp samen met de ontwikkelende partijen Philadelphia, Syntrus Achmea en Rijnhart Wonen het plan voor de Driemasterlocatie in Leiderdorp. Ruim veertig omwonenden waren aanwezig bij de presentatie van Haiko Meijer van Onix Architecten. Daarna was er een algemene inloop in het gemeentehuis waar zo’n zeventig geïnteresseerden op af kwamen. Er zijn veel goede en kritische vragen gesteld aan de betrokken partijen. Belangrijkste punten voor omwonenden zijn de schaduw die de gebouwen opleveren, de parkeerdruk en de verkeerstoename. Uiteraard zijn deze zaken uitgebreid onderzocht en wordt hier rekening mee gehouden.

Het Driemasterplan
In het plan worden 44 sociale huurwoningen, 48 vrije sector huurwoningen en 20 zorgeenheden ontwikkeld. Daarnaast gaan de ontwikkelende partijen het gebied herinrichten. In samenwerking met de gemeente creëerde de partijen een plan dat het college van B&W ondersteunt. Van belang is dat er voldoende woningen gebouwd worden omdat er een enorme vraag is naar zowel sociale huurwoningen als woningen in de vrije huursector. Eén van de uitgangspunten voor dit plan is om zoveel mogelijk openbare ruimte in tact te houden. Dit is gelukt door twee nieuwe woongebouwen én een aanbouw aan het bestaande Philadelphia pand te maken. Het behoud van privacy voor omwonenden wordt gewaarborgd door de gebouwen te draaien. Dit geeft bovendien meer doorkijk waardoor het plan ruimtelijker wordt.

Groen en parkeren
Na zorgvuldige studies is er een groen plan ontstaan waarin de gebouwen geplaatst worden. Er komen extra parkeervoorzieningen (127 parkeerplaatsen en ruimte voor 18 toekomstige parkeerplaatsen). Het parkeren is gebundeld zodat het groen voldoende massa behoudt. Zoveel mogelijk bomen blijven behouden. Het groen dat weggaat, wordt gecompenseerd met het planten van nieuwe bomen. Het water wordt vergroot en de twee woongebouwen van Syntrus en Rijnhart Wonen komen aan het water te liggen.

Schetsfase
We bevinden ons in een schetsfase van het plan. Dat wil zeggen dat de beelden die u ziet ter illustratie zijn. Het is nog onbekend waar balkons of ramen geplaatst worden. Zelfs de kleur en het materiaal van de gebouwen wordt nog bepaald. Het uiteindelijke ontwerp krijgt ongeveer de massa zoals u ziet op de afbeeldingen. De hoogte speelt hierbij een cruciale rol. We hebben rekening gehouden met de omgeving en daarom één laag van het Syntrusgebouw (grenzend aan de Engelendaal) afgehaald waardoor het gebouw nu negen verdiepingen telt. Het woongebouw van Rijnhart Wonen is juist zoveel mogelijk van de bestaande bebouwing afgeschoven, met als doel: meer doorzicht creëren. Hierdoor is het gebouw slanker geworden, maar wel één laag hoger dan oorspronkelijk bedacht. Op de schaduwwerking heeft dit nagenoeg geen effect doordat het gebouw is opgeschoven.