Voorrang op een huis

Datum: 2-8-2017

Normaal gesproken is het: wie het langst ingeschreven staat, wie het eerst recht heeft op een woning. Toch gelden voor sommige woningen uitzonderingen. Waarom? Omdat er in een regio een grote doelgroep kan zijn die moeilijk aan een woning komt. In dat geval passen de gemeente en Rijnhart Wonen (met advies van de huurdersorganisatie) Lokaal Maatwerk toe. Daarmee krijgt een doelgroep die dat op dat moment het hardst nodig heeft, voorrang op een huis. Hieronder leest u hoe dit voor 2017 is.

Denkt u dat u in één van deze categorieën valt? En komt u met uw inkomen en verdere situatie in aanmerking voor een sociale huurwoning? Dan heeft u dit jaar dus extra veel kans op het vinden van een woning.

Hoe kunt u reageren op Lokaal Maatwerk? In het woningoverzicht van WoningNet is per woning aangegeven of Lokaal Maatwerk van toepassing is. Om te kunnen reageren op deze sociale huurwoningen moet u ingeschreven staan bij WoningNet: www.woningnethollandrijnland.nl.