Lokaal Maatwerk: voorrang voor specifie­ke doelgroepen

Lokaal Maatwerk: voorrang voor specifieke doelgroepen
Een fijn, betaalbaar thuis voor iedereen. Dat is het uitgangspunt van Rijnhart Wonen. Om tot een eerlijke verdeling te komen van de beschikbare woningen, geldt dan ook de regel dat degene die het langst ingeschreven staat, voorrang krijgt. Zo bieden we iedereen gelijke kansen. Toch gelden voor sommige woningen uitzonderingen. Waarom? Omdat er in een regio een grote doelgroep kan zijn die een heel specifieke behoefte heeft. Daardoor is niet iedere woning passend. In dat geval passen we Lokaal Maatwerk toe. Daarmee krijgt een doelgroep die dat op dat moment het hardst nodig heeft, voorrang op een huis.

Jaarlijkse bepaling doelgroepen
Samen met de gemeente en huurdersorganisatie bepalen we jaarlijks voor welke doelgroep Lokaal Maatwerk noodzakelijk is. Vaak geldt voor nieuwbouwprojecten specifiek maatwerk. Zo krijgen soms senioren voorrang voor een appartementencomplex met gelijkvloerse woningen en een lift. Of hebben jonge gezinnen voorrang bij een nieuwbouwproject met relatief goedkope eengezinswoningen. 

Hoe kan ik reageren op Lokaal Maatwerk?
In het woningoverzicht van WoningNet is per woning aangegeven of Lokaal Maatwerk van toepassing is. Om te kunnen reageren op deze sociale huurwoningen moet u ingeschreven staan bij WoningNet: www.woningnethollandrijnland.nl.