Passend toewijzen: inkomensgrenzen bij woningtoewijzing

Passend toewijzen: inkomensgrenzen bij woningtoewijzing
Wij vinden het belangrijk dat u zich prettig voelt in uw nieuwe woning. We helpen u dan ook graag een woning te vinden die bij u past. Zo is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat u de woning kunt betalen, zodat u zorgeloos kunt genieten van uw thuis. Om ervoor te zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen, heeft de overheid een maatregel genomen. Sinds 1 januari 2016 krijgen woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag alleen een woning toegewezen onder de huurtoeslaggrens. Bekijk hier welke huurprijs past bij uw inkomen.

Wat betekent dat voor u?
Ligt uw huishoudinkomen onder de huurtoeslaggrens? Dan komt u alleen nog in aanmerking voor een woning met een huur tot € 597,30 (één of twee personen) of € 640,14 (drie of meer personen). Deze grenzen zijn vastgelegd in de nieuwe Woningwet. Soms stelt Rijnhart Wonen ook andere voorwaarden. Voldoet u niet aan de gestelde eisen? Dan kunt u niet reageren op de woning.

Aanbod altijd passend
Om het u makkelijk te maken, toont WoningNet u – nadat u ingelogd bent – het woningaanbod dat past bij uw profiel. Op deze woningen kunt u dus direct reageren. Let op: Zorg er dus voor dat u uw inkomensgegevens en huishoudgrootte op uw profiel van WoningNet goed heeft ingevuld! Zo voorkomt u dat u op woningen kunt reageren, die u eigenlijk – na controle van uw inkomen – niet mag huren.

U kunt uw inkomens-/ en huishoudgegevens gegevens zelf controleren en aanpassen. Log in bij WoningNet en klik bij Mijn gegevens op Profiel en dan op Huishoudsamenstelling en inkomen.

Inkomen toetsen
Bij toewijzing van een woning vragen woningcorporaties een (actuele) inkomensverklaring van de Belastingdienst op. Aan de hand van deze verklaring berekent de corporatie of uw inkomend passend is voor de aangeboden woning. Het inkomen van partners telt mee, het inkomen van inwonende kinderen niet. Ook de AOW-leeftijd telt mee bij de nieuwe inkomensgrenzen. Heeft u een huishouden van twee of meer personen? Dan geldt een andere inkomensgrens als u inkomen krijgt vanuit de AOW.